Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauan, Erlend Sandholmeng
dc.date.accessioned2015-02-02T12:59:37Z
dc.date.available2015-02-02T12:59:37Z
dc.date.issued2014-12-10eng
dc.date.submitted2014-12-10eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9318
dc.description.abstractI forarbeidene til den siste endringen i åndsverkloven (åvl.) har Kulturdepartementet vurdert ulike former for ulovlig distribusjon av opphavsrettslig vernet materiell på nett, blant annet bruken av strømming. Her uttales det at overføringen av materiale i slike tilfeller skjer "uten at det lagres en varig kopi lokalt hos brukeren, og det vil neppe skje en eksemplarfremstilling som omfattes av eneretten, jf. § 11a som unntar fremstilling av visse midlertidige eksemplar. Den enkelte nettbruker som strømmer et verk til sin datamaskin, vil altså ikke begå ett opphavsretts¬brudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke". Opplastning og nedlasting av opphavsrettslig vernet materiale uten rettighets¬havers tillatelse vil imidlertid være forbudt etter åndsverkloven. Opphavsrettens kjernefunksjon er å gi de relevante rettighetshaverne til et åndsverk vern mot at verkets ideelle og økonomiske fundament misbrukes. Da strømming, i likhet med ulovlig nedlasting, benyttes til å skaffe tilgang til de samme åndsverkene, kan det reises spørsmål om hvorfor grensen oppstilles akkurat her. I denne avhandlingen vil jeg søke å belyse aktuelle problemstillinger som reises ved strømming av åndsverk fra ulovlige kilder på internett, i et forsøk på å finne svar på hvordan lovgivning skal tolkes.en_US
dc.format.extent519552 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectstrømmingeng
dc.titleOpphavsrett og strømming av åndsverk - Internettbrukeres ansvar ved midlertidig eksemplarfremstillingeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i rettsvitenskap
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel