• Perspektiver på omsorgsforskning 

      Førland, Oddvar; Alvsvåg, Herdis; Tranvåg, Oscar (Peer reviewed; Journal article, 2018-11-21)
      Denne artikkelen redegjør for sentrale forskningstradisjoner som har hatt innflytelse på nordisk omsorgsforskning – og i særdeleshet norsk omsorgsforskning. Omsorgsforskning forstås som studiet av omsorgsarbeid, omsorgens ...