• «Skammen slår beina under meg» – om hvordan mennesker med depresjon erfarer skam 

      Bygstad-Landro, Marte; Giske, Tove; Blystad, Astrid; Martinsen, Kari Marie (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      Hensikten med denne artikkelen er å belyse hvordan mennesker med depresjonsdiagnose erfarer skamfølelse. Forskning indikerer at skamfølelsen spiller en vesentlig rolle i forhold til de fleste psykiske lidelser og flere ...