• Bør vi diskontere fremtidige helsegevinster? Pro et contra 

      Solberg, Carl Tollef; Barra, Mathias; Robberstad, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Målet med denne artikkelen er å undersøke de viktigste argumentene for og imot diskontering av fremtidige helsegevinster. Et mer generelt spørsmål dreier seg om hvorvidt vi bør diskontere fremtidig velferd (eng. well-being). ...