• Møte med yrkesfagleg utdanning i den norske vidaregåande skulen 

      Sandal, Ann Karin; Smith, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2012)
      Artikkelen byggjer på ein kvalitativ studie av seks elevar sitt møte med vidaregåande skule, yrkesfaglege utdanningsprogram. Studien undersøkjer elevane sine perspektiv og refleksjonar kring overgangen mellom skuleslaga ...