• Ikke-kanonisk leddstilling i norske barns språkbruk 

      Tjervåg, Eirik (Master thesis, 2021-05-28)
      For barn med språkvansker er det avgjørende å få støtte i språklæringen så tidlig som mulig. En forutsetning for å kunne utvikle gode diagnostiseringsverktøy for språkvansker, er kunnskap om den typiske språkutviklingen ...