• Læreres kunnskap og mestringsforventning tilknyttet stamming 

      Pirzad Amoli, Tina Saadat; Paalgard, Victoria Sjeggestad (Master thesis, 2020-07-02)
      Studiens hensikt var å undersøke om læreres kunnskapsnivå om stamming kan predikere deres mestringsforventning ved tilrettelegging for elever som stammer. Studien undersøkte også om tidligere råd fra logoped og utdanning ...