• Effekten av Sosiale Nettverk på Delt Forståelse i Beredskapsteam: En Feltstudie 

   Lothe, Annette Falch; Lilletvedt, Malin Elisabet (Master thesis, 2018-06-13)
   Høyreliabilitetsorganisasjoner er avhengig av godt rustet beredskapsteam, spesielt når det oppstår kritiske situasjoner. Nøyaktig situasjonsbevissthet (SB) og delte mentale modeller (DMM) i teamet gir et godt grunnlag for ...
  • Shared Beliefs in Operative Teams: A Social Network Analysis 

   Kvamme, Euryph Line Solheim; Bracht, Adrian Renke (Master thesis, 2017)
   The constructs of shared mental models and situation awareness are highlighted as influential for team processes and team outcomes. In interdependent teams collaborating to solve tasks, social dynamics are likely involved ...