• Circadian and metabolic consequences of shift work; a rat model 

   Marti, Andrea Rørvik (Master thesis, 2015-10-01)
   Shift workers are at risk for metabolic health problems. Previous research suggests circadian rhythm disruption as an underlying mechanism. In my thesis, I investigate the circadian and metabolic consequences of shift work ...
  • Simulated Night Work, Sleep-Wake Changes and Markers of Brain Plasticity 

   Holmelid, Øystein (Master thesis, 2019-11-21)
   Nattarbeid skjer i et tidsvindu hvor kroppen er innstilt på å sove og muligheten for å sove er når kroppen er innstilt på å være våken. Dette påvirker søvn og våkenhetsmønstre, samt kognitiv fingering. Jeg har brukt en ...