• Simulated Night Work, Sleep-Wake Changes and Markers of Brain Plasticity 

      Holmelid, Øystein (Master thesis, 2019-11-21)
      Nattarbeid skjer i et tidsvindu hvor kroppen er innstilt på å sove og muligheten for å sove er når kroppen er innstilt på å være våken. Dette påvirker søvn og våkenhetsmønstre, samt kognitiv fingering. Jeg har brukt en ...