Show simple item record

dc.contributor.authorThorgersen, Tonje-Lill Heskestadeng
dc.date.accessioned2015-06-11T07:08:40Z
dc.date.available2015-06-11T07:08:40Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.date.submitted2015-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9933
dc.description.abstractMusikkterapi innan psykisk helsevern for barn: Ein fokusgruppestudie av erfaringar og tankar hos fagpersonar i eit tverrfagleg team. To fokusgruppeintervju vart gjennomført blant tilsette på ein døgnpost for barn innan psykisk helsevern. Målet var å høyre om deira erfaringar og tankar om bruk av musikkterapi i den konteksten. Det vart tatt lydopptak av dei to intervjua, før dei vart transkribert og vidare analysert via systematisk tekstkondensering. Funna viste at dei tilsette sine erfaringar og tankar hadde endra seg over tid, og framleis er i endring. Dei såg tilbake på og fortalte om korleis dei opplevde tida då musikkterapeuten kom til posten, og korleis musikkterapeuten var med og auka deira forståing av musikkterapi. Dei fortalte at dei i dag tek i bruk musikkterapi hovudsakleg som ein arena for observasjon og kartlegging, men òg som behandling. Dei reflekterte opent kring kriterium for når musikkterapi er aktuelt som tiltak og når det ikkje er det, og argumenterte for at ingen tiltak på posten skal brukast utan at det er ein bevisst tanke bak. Deltakarane delte òg tankar om korleis dei såg for seg og ønskte at musikkterapi skulle takast i bruk i framtida, og låg vekt på meir og betre samarbeid, ønske om lenger terapiforløp, og moglegheita for å forsøkje musikkterapi i gruppesetting. Ut ifrå dette vart desse fire temaa drøfta: - Viktigheita av å formidle musikkterapifaget til andre faggrupper på arbeidsplassen, og ulike måtar å gjere det på. - Sider ved musikkterapi som gjer det til ein god arena for observasjon og kartlegging, og viktigheita av å dokumentere i eit jounalsystem. - Moglegheita for å ta i bruk musikkterapi som behandling, og kor sentralt relasjonar som oppstår i musikkterapien er i dette. - Verdien av å arbeide saman med andre faggrupper slik at det kan verte meir tydeleg når musikkterapi er aktuelt som tiltak, og når det ikkje er det.en_US
dc.format.extent1433401 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectbarnepsykiatrieng
dc.subjectmusikkterapieng
dc.subjectfokusgruppestudieeng
dc.subjectbehandlingeng
dc.subjectkartleggingeng
dc.titleMusikkterapi innan psykisk helsevern for barn. Ein fokusgruppestudie av erfaringar og tankar hos fagpersonar i eit tverrfagleg team.eng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Musikkterapi
dc.description.localcodeMAHF-INMUT
dc.description.localcodeMUTP350
dc.subject.nus715136eng
fs.subjectcodeMUTP350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record