Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrøn, Ojas Jon Martineng
dc.date.accessioned2015-06-11T07:22:25Z
dc.date.available2015-06-11T07:22:25Z
dc.date.issued2015-04-07
dc.date.submitted2015-04-07eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9934
dc.description.abstractIn this master thesis I investigate how mindfulness can be integrated in music therapy. The thesis is written as an overview and introduction to mindfulness in music therapy. Placing mindfulness in a broad perspective I discuss some contextual features, starting with an introduction including historical and philosophical roots of mindfulness. With a hermeneutic approach two literature reviews form the basis of the study. The first investigates mindfulness in the therapy literature, identifying main themes and aspects. The second investigates mindfulness in the music therapy literature. Connecting this with mindfulness research and relevant theory from music therapy, positive psychology, neuroscience and self-care, mindfulness in music therapy is discussed as 1) a perspective, 2) a way the therapist is in the therapeutic relation and 3) a practice for clients. The findings of the study point towards mindfulness practice as highly relevant for music therapists, making ground for a therapeutic presence. One should note that by integrating mindfulness in music therapy it is essensial to be aware of its rich historical and philosophical roots and contextual features making it clear that mindfulness is more than just a technique.en_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven utforsker jeg hvordan mindfulness kan integreres i musikkterapi. Oppgaven er skrevet som et oversiktsarbeid og en introduksjon til mindfulness i musikkterapi. Ved å sette mindfulness i et bredt perspektiv diskuterer jeg noen kontekstuelle faktorer og starter med å gi en introduksjon til mindfulness som inkluderer dets historiske og filosofiske røtter. En hermeneutisk tilnærming med to litteraturgjennomganger utgjør grunnlaget for studiet. Den første utforsker mindfulness i terapilitteraturen og identifiserer noen hovedtemaer og aspekter. Den andre utforsker mindfulness i musikkterapilitteraturen. Dette sammenfattes med forskning på mindfulness, relevant musikkterapiteori, positiv psykologi, nevrovitenskap og teori om egenomsorg. Ut i fra dette diskuteres mindfulness i musikkterapi som 1) et perspektiv 2) en måte terapeuten forholder seg på i relasjonen 3) en praksis for klienter. Funnene i studien peker mot mindfulness praksis som en høyst relevant for musikkterapeuter, og kan legge grunnen for en terapeutisk tilstedeværelse. Det er viktig å ta i betraktning at ved å integrere mindfulness i musikkterapi er det essensielt å bevisstgjøre seg dets rike historiske og filosofiske røtter og kontekstuelle faktorer og gjøre det klart at mindfulness er mer enn bare en teknikk.en_US
dc.format.extent1649065 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectmindfullnesseng
dc.subjectmusikkterapieng
dc.subjectintegreringeng
dc.subjectperspektivereng
dc.subjectbevisstheteng
dc.subjectpraksiseng
dc.subjecthermeneutiskeng
dc.titleMindfulness i musikkterapi. Mot integrering av mindfulness i musikkterapi.eng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Musikkterapi
dc.description.localcodeMAHF-INMUT
dc.description.localcodeMUTP350
dc.subject.nus715136eng
fs.subjectcodeMUTP350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel