• Et hav av muligheter? En studie av NCE Subsea som kunnskapsutvikler 

      Hammer, Harald (Master thesis, 2009-03-11)
      Studie av NCE Subseas rolle i utvikling av kunnskap og innovasjon blant medlemsbedriftene. - Hvordan mener medlemsbedriftene i NCE Subsea at NCE Subsea bør bidra til kunnskapsutvikling og innovasjon blant medlemsbedriftene? ...