• Regjeringskabalens legitime grunnlag 

      Michelsen, Jørgen Bakke (Master thesis, 2020-08-25)
      Denne masteroppgaven tar for seg legitimeringen av opprettelsen og nedleggelsen av innvandrings- og integreringsposten, samt opprettelsen av samfunnssikkerhetsposten i Justis- og beredskapsdepartementet. Med tanke på ...