• Petroleumspolitikk fra 2000-2010 - Oljepolitikk på vent? 

      Brakstad, Kathrine S (Master thesis, 2011-06-01)
      Denne studien tar for seg problemstillingen: 1) Beskrive den norske petroleumspolitikken fra 2000-2010. 2) Hvilke endringer har skjedd i petroleumssektoren på 2000-tallet, og hvilken rolle har Integrerte Operasjoner hatt ...