• TV 2 Tok: En casestudie av TV 2 sin nyhetsformidling på TikTok 

      Einan, Lone Håland (Master thesis, 2023-06-02)
      Denne oppgaven er en casestudie av TV 2 sin TikTok-aktivitet. Ved å se på 1) beslutning bak valget om å ha tilstedeværelse på plattformen, 2) hvilke forutsetninger som ligger til grunn for TV 2s nyhetsformidling på ...