• Undersøkende journalistikk i TV-serien "De siste dødsdømte" (NRK) 

      Ulset, Ingvild Vågen (Master thesis, 2022-12-01)
      Masteroppgaven tar utgangspunkt i den historiske, undersøkende TV-serien "De siste dødsdømte" (NRK) som handler om 25 nordmenn som ble henrettet etter norsk lov etter andre verdenskrig. Oppgaven består av to deler, en ...