• Reel peace. The emerging field of peace film 

      Vaage, Jenny Sørensen (Master thesis, 2014-05-15)
      Masteroppgaven tar for seg det fremvoksende fredsfilmfeltet og diskursene som beskriver dette feltet. Den fokuserer på et område innen fredsmedia som har vært i stadig vekst siden millenniumskiftet, men som så langt har ...