• Retorisk analyse av selviscenesettelse i politikken 

      Ramsland, Terese (Master thesis, 2010-12-01)
      Problemstillingen for denne masteroppgaven er hvordan Eva Kolstad, Berit Ås og Gro Harlem Brundtland iscenesetter seg selv på Stortinget rundt 1970-tallet. For å svare på problemstillingen vil jeg undersøke hvordan de ...