• Vaktbikkjer i flokk - om kynismen i politisk kommentarjournalistikk 

      Wold, Pia Martine (Master thesis, 2010)
      Denne oppgaven beskriver hvordan kynisme og flokkmentalitet preget kommentarjournalistenes avisomtale av Høyre-leder Erna Solberg under stortingsvalgkampen i 2009. Ved bruk av både kvantitative og kvalitative metoder har ...