• MAS-ENERGY simulator 

      Bremnes, Eirik (Master thesis, 2012-04-29)
      Forskning på energi-besparende intelligente hus (heretter smart-house) erblitt mer aktuelt, blant annet fordi tilgang til nåværende energi resurserkan avta i nær fremtid. Forskningsprosjekter i Europa og ellers i verdenønsker ...