• Håndgripelig brukergrensesnitt i Mixed Reality 

      Gulbrandsen, Audun Håkon Klyve (Master thesis, 2020-08-27)
      I denne studien undersøker jeg hvordan man kan designe et håndgripelig grensesnitt for Mixed Reality. Prosjektet inkluderer en kartlegging av teknologi for Mixed Reality, som er tilgjengelig på markedet i dag. En sentral ...