• Instagram som arena for politisk meningsdannelse 

      Wiken, Elisabeth (Master thesis, 2018-09-20)
      Instagram er en arena med hovedsakelig unge brukere i en aldersgruppe som også bidrar til å ta avgjørelser i samfunnet. At de i større og større grad eksponeres for meningsytringer fra influencere – betalte aktører med ...