• Ekspertalarm - Dette må du vite om helsefellene 

      Kirkebø, Eline (Master thesis, 2013-05-15)
      Ein kvantitativ og kvalitativ analyse av rettleiingsjournalistikken om kropp og helse i Dagbladet, med særleg vekt på ekspertane si rolle. Analysen tek føre seg året 2011 og peikar på utbreidde trekk og tendensar ved ...