• En moderne mediestøtte? - en analyse av Mediestøtteutvalgets arbeid 

      Reiersen, Line Thams (Master thesis, 2011-05-31)
      Oppgaven analyserer Mediestøtteutvalgets arbeid.Mediestøtteutvalget ble nedsatt av Kulturdepartementet høsten2009 for å foreta en helhetlig vurdering av mediestøtten.Denne oppgaven søker å kaste lys over hvordan ...