• Narration i situationskomedin. Everybody Loves Raymond 

      Gustafsson, Marcus Andreas (Master thesis, 2008)
      I uppsatsen analyserar jag en framgångsrik och traditionellsituationskomedi utifrån hur den är berättad, dess narration.Min frågeställning är: På vilket sätt är sitcomen Everybody LovesRaymond (1996-2005) uppbyggd för att ...