Viser treff 21-40 av 27042

  • Physical activity and exercise capacity in survivors of preterm birth : A population-based cohort study of long-term consequences of prematurity 

   Engan, Mette (Doctoral thesis, 2022-05-19)
   Background: Physical activity (PA) is an important mediator of health. Extremely preterm (EP) (<28 weeks’ gestation) and extremely low birth weight (ELBW) (<1000 g) subjects are at increased risk of long-term sequelae that ...
  • Fremtidens arbeidsplass: Hvordan kan arbeidsgivere tilrettelegge for jobbengasjement og redusert arbeid-hjem konflikt? Betydningen av støttende ledelse og hybrid kontorløsning 

   Utklev, Anja; Vasshus, Oda Jørgensen (Master thesis, 2022-03-30)
   Dagens arbeidsliv preges av et utfordrende marked med hurtig endringstakt og teknologisk utvikling. Disse trendene argumenteres for å tilsløre grensene mellom arbeidsarenaen og hjemmearenaen, og fører til at flere arbeidstakere ...
  • Innovasjonsaldersgrense – finnes den? En studie om faktorer som har sammenheng med innovasjon i arbeidslivet 

   Johansen, Vilde Ingeborg; Liisberg, Katarina Szilagyi (Master thesis, 2022-03-30)
   Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom innovasjonsprosessen og alder. I tillegg til dette hadde studien også som formål å undersøke hvilke andre faktorer som har betydning for innovasjonsprosessen. ...
  • Efficacy of processed amaranth-containing bread compared to maize bread on hemoglobin, anemia and iron deficiency anemia prevalence among two-to-five yearold anemic children in Southern Ethiopia: A cluster randomized controlled trial 

   Orsango, Alemselam Zebdewos; Loha, Eskindir; Lindtjørn, Bernt; Engebretsen, Ingunn Marie S. (Journal article, 2020-09-28)
   Background: Few studies have evaluated iron-rich plant-based foods, such as amaranth grain, to reduce anemia and iron deficiency anemia. Amaranth is rich in nutrients, but with high level of phytate. The objective of this ...
  • Sperm counts and endocrinological markers of spermatogenesis in long-term survivors of testicular cancer 

   Brydøy, Marianne; Fosså, Sophie Dorothea; Klepp, Olbjørn; Bremnes, Roy M.; Wist, Erik; Bjøro, Trine; Wentzel-Larsen, Tore; Dahl, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Background: The objective of this study was to assess markers of spermatogenesis in long-term survivors of testicular cancer (TC) according to treatment, and to explore correlations between the markers and associations ...
  • Vinorelbine and gemcitabine vs vinorelbine and carboplatin as first-line treatment of advanced NSCLC. A phase III randomised controlled trial by the Norwegian Lung Cancer Study Group 

   Fløtten, Øystein; Grønberg, Bjørn Henning; Bremnes, Roy M.; Amundsen, Tore; Sundstrøm, Stein Harald; Rolke, Heidi; Hornslien, Kjersti; Wentzel-Larsen, Tore; Aasebø, Ulf; von Plessen, Christian (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Background: Platinum-based doublet chemotherapy is the standard first-line treatment for advanced non-small cell lung cancer (NSCLC), but earlier studies have suggested that non-platinum combinations are equally effective ...
  • Gaming i romertid - makt og spill i eldre romertid 

   Ramstad, Morten (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I april 2020 undersøkte arkeologer ved Universitetsmuseet ei gravrøys fra eldre jernalder på Ytre Fosse i Alver. På forhånd var våre forventninger ikke de aller største, røysa var både unnselig og framstod som delvis skadet. ...
  • En liten komse - om tingenes skjebne i historiefortellinger 

   Årrestad, Kari Klæbo (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Unnselige dagligdagse gjenstander, ikke minst gjenstander fra barnekulturen, er underrepresentert i museenes samlinger. Et eksempel på en slik gjenstand er den lille lekekomsen som dukket opp hos en brukthandler i Sør-Sverige ...
  • En bergenser i Shanghai 

   Rio, Knut Mikjel (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I utstillingen i 4. etasje på Kulturhistorie har vi for tiden utstilt noen av våre mest spektakulære etnografiske gjenstander. Disse gjenstandene i montrene har vært vitner til spennende historiske hendelser og personlige ...
  • Fragmenter av historier - et bronsealderfunn fra Veum 

   Anfinset, Nils (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   «At denne lille fjelddal dog er meget gammel bygd, sees også af det smukke fund (B. M. 3295) "fra en meget tidlig del af bronsealderen, som gjordes der i 1878.» Denne beskrivelsen finner vi om et funn fra eldre jernalder ...
  • En byhistorie i kleber 

   Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Øystein James (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Naturhistorisk museum prydes av 62 løvehoder. Rehabiliteringen av bygningen avdekket, under sju lag med maling, at løvehodene på midtbygget fra 1865 var hogd i kleberstein, mens hodene på fløyene fra 1898 var støpt i betong. ...
  • Ancient Cities: Teaching and Learning in the Digital Age 

   Feuser, Stefan; Brouns, Francis; Blømer, Michael; Duplouy, Alain; Malmberg, Simon; Merten, Stephanie; Videbech, Christina; Zambon, Alessia; Zarmakoupi, Mantha (Journal article, 2022)
   In this paper we present an overview of the Ancient Cities project’s outcomes and experiences with producing and testing digital educational material in the field of archaeology. In the first part, the Massive Open Online ...
  • Nansens og Armauer Hansens mikroskoper 

   Bock, Ortwin; Helle, Karen (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   To av de mest betydningsfulle bidragene i histologiens historie kom fra Bergen i siste halvdel av det nittende århundre. Etter tre år som assistentlege ved Lungegaardens sykehus oppdaget nemlig Gerhard Henrik Armauer Hansen ...
  • Botanikken som vitenskap i Bergen 

   Jørgensen, Per Magnus (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I år (2020) markeres 950 års-jubiléet for grunnleggelsen av Bergen, byen som offisielt er «rhododendronens by». Det kan være passende å se på hvordan botanikken utviklet seg her i løpet av århundrene.
  • Uventede funn med konsekvenser - småskalajordbruk i yngre steinalder på Vestlandet 

   Bergsvik, Knut Andreas; Hjelle, Kari Loe (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Noen ganger dukker det opp uventede arkeologiske funn og naturobjekter. Det kan være gjenstander som er altfor gamle, ting fra et sted urimelig langt borte, eller pollen fra planter som ikke skal ha vokst der. Når dette ...
  • Jakta på dei døde frå Borgund 

   Nesset, Therese; Lorvik, Katharina; Hansen, Gitte (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Då arkeologane gjekk i jorda i Borgundgavlen utanfor Ålesund på 1950-talet, var det første gong vanlege mellomaldermenneske sin busetnad vart undersøkt arkeologisk i Noreg. I ruinane av den øydelagde småbyen Borgund fann ...
  • Relikvieskrinet fra Filefjell 

   Kroesen, Justin; Kuhn, Stephan (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Relikvieskrinet fra St. Tomas-kirken på Filefjell er en nokså liten gjenstand i kirkekunstsamlingen på Universitetsmuseet. Det er et av de best bevarte i sitt slag i Norden og tilsvarer lignende relikvieskrin i andre ...
  • Verdshistoria i tekstilmagasinet 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I tekstilmagasinet til Universitetsmuseet ligg det ein vakker tekstil, eit tøystykke utsydd i blått, rødt, grønt og kvitt mønster. Det er 119 cm langt og 44 cm breitt. Kvifor ligg det der, kor kjem det frå og kva forteljing ...
  • Et ikon i de levende samlingene 

   Eriksson, Torsten; Smedmark, Jenny; Salvesen, Per Harald (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   På Muséplassen, foran en av de mest kjente bygningene i Bergen, «Bergen Museum», nå Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie, står et bemerkelsesverdig tre. Det ble plantet høsten 1998 i forbindelse med Muséhagens ...
  • Apen fra Domkirkegaten 

   Hansen, Gitte; Hommedal, Alf Tore; Jansen, Øystein James; Dunlop, Rory; Underhaug, Per Chritian (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   En 700 år gammel ape i kleberstein ble funnet under arkeologisk utgravning i Domkirkegaten i nærheten av Bergen domkirke for vel 30 år siden. Ny forskning viser at apen ble laget av samme type stein som den vi finner i ...