BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Author "Kristoffersen, Gjert"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Author "Kristoffersen, Gjert"

Sort by: Order: Results:

 • Kristoffersen, Gjert (Chapter; Peer reviewed, Franz Steiner Verlag GmbH, Stuttgart, 2006)
  As in Swedish, a tonal accent distinction is found in most Norwegian dialects. The distinction is dependent on primary stress, so that any primary stress will be pronounced with one of the two melodies that manifest the ...
 • Kristoffersen, Gjert (Journal article; Peer reviewed, Novus Forlag, 2007)
  Level stress (Norwegian: jamvekt) is a prosodic pattern found in Norwegian and Swedish dialects which have retained mono-moraic (short) root syllables from Old Norse. In disyllables with accent 2 and short initial root ...
 • Kristoffersen, Gjert (Journal article, Cambridge University Press, 2006)
  A new formal analysis of the tonal accent contrast in Urban East Norwegian (UEN), is developed in this paper, based on Optimality Theory. In opposition to the widespread assumption that the contrast is based on privativity, ...
 • Kristoffersen, Gjert (Chapter, Norsk bokreidingslag, 1998)
  Artikkelen er en diskusjon i hvilken grad settet av palatale segmenter som finnes i ulike norske dialekter lar seg gjøre rede for innenfor de ulike måtene å representere palatale segmenter på vi finner innenfor generativ fonologi
 • Kristoffersen, Gjert (Peer reviewed; Journal article, Springer, 2011-02-08)
  This article discusses the transition from a system with contrastive, segmental quantity in Old Norse into the present day system characterizing most Norwegian and Swedish dialects, where stressed syllables are obligatorily ...
 • Kristoffersen, Gjert (Chapter, Novus, 2000)
  Artikkelen er en variasjonsanalyse av retroflektering i en innspilling av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman fra 1960-årene. Norsk scenespråk har tradisjonelt vært konservativt i forhold til avslappet østlandsk dagligtale. ...
 • Kristoffersen, Gjert (Chapter, University Press of Southern Denmark, 2003)
  In Scandinavian tonology two views exist with respect to how tones are associated with the segmental string. The first is the orthodox, autosegmental view that all tones are autosegmentally associated with a tone bearing ...
 • Kristoffersen, Gjert (Chapter, Novus, 1997)
  Artikkelen tar for seg en endring som har spredd seg i dialektene langs sørlandskysten i løpet av de siste femti årene, nemlig skifte fra ’deg’ til ’du’ i trykksterk, avhengig posisjon. Denne endringen blir vanligvis ...

Search BORA

Browse

My Account