Now showing items 1-1 of 1

  • Kontraktsregulering i Den Norske Matkjeden - En analyse av priseffekter 

    Lømo, Teis Lunde (The University of Bergen, 2011-12-01)
    Et regjeringsoppnevnt matkjedeutvalg la 13. april 2011 frem sin utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Utvalgets mandat spesifiserer blant annet at utvalget skal foreslå tiltak som kan iverksettes for å ivareta ...
    Master thesis