Now showing items 1-20 of 118

 • Alminnelige helseplager i legevakt 

  Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Granås, Anne Gerd; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-01)
  Introduksjon: Alminnelige helseplager hevdes å stå for en betydelig andel legekonsultasjoner. Med alminnelige helseplager menes i denne sammenheng helseplager som pasienten med enkle tiltak selv kan håndtere. Hensikten ...
  Research report
 • Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø. Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Delrapport 3 

  Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2013-03)
  I denne rapporten har vi undersøkt hvordan skoleeier ivaretar sitt ansvar for skolen og læringsmiljøet ved å etablere et forsvarlig system som sikrer elevenes rett til et godt læringsmiljø. Videre har vi undersøkt hvordan ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2007 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-09)
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2008 og 2009 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-12)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2009. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2010 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2011-06)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2011 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-07)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2012 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2013 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2014 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011 

  Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-05)
  Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
  Research report
 • Bruk av båt til helseoppdrag i Norge - en undersøkelse med vekt på legevakt 

  Hermstad-Pedersen, Ingebjørg (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2009-12)
  Background: In Norway there is a long tradition for the use of boat as means of transport – for both doctor and patient. In spite of considerable changes in the settlements and transport possibilities along the coast ...
  Research report
 • Coefficient alpha and the expected variance-covariance matrix of random composite measurements 

  Eikeland, Hans-Magne (Hans-Magne Eikeland, 1970)
  Research report
 • Concerning negative variance components in repeated measures designs 

  Eikeland, Hans-Magne (The University of Oslo, 1973)
  Research report
 • Economic effects of the Municipality Occupational Therapy Services in Norway 

  Islam, M. Kamrul; Ravneberg, Bodil (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2009-12)
  For every society, it is important to know the effective and efficient health care interventions that ensure a more efficient use of scarce health care resources. Care of dementia is extremely resource demanding and has ...
  Research report
 • Effektevaluering av Senter for jobbmesting: sluttrapport 

  Reme, Silje Endresen; Øverland, Simon Nygaard; Grasdal, Astrid Louise; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Uni Research, 2013-06)
  Prosjektet Senter for jobbmestring er per i dag det eneste NAV-tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert- kontrollert forskningsdesign. Dette designet er det best egnede når en ønsker å si noe om effekten av et ...
  Research report
 • Epsilon-squared should be preferred to Eta-squared 

  Eikeland, Hans-Magne (Hans-Magne Eikeland, 1975)
  Research report
 • Er det farlig å jobbe i legevakt? 

  Joa, Torill Skibeli; Morken, Tone (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  Bakgrunn: Trusler og vold mot ansatte i legevakt synes å være hyppig forekommende hendelser så vel i Norge som i andre land. Likevel virker det som få har fått opplæring i aggresjonsforebyggende tiltak. Det er ikke ...
  Research report
 • ...er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt 

  Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-01)
  Research report
 • Erfaringar med tiltak for førebygging og handtering av homo- og horerelaterte kallenamn i ungdomsskulen 

  Slåtten, Hilde; Holsen, Ingrid; Anderssen, Norman; Jensen, Daniel (The University of Bergen, HEMIL Centre, 2012)
  Rapporten byrjar med å gje ei oversikt over eksisterande kunnskap på områda relatert til bruken av homo- og horerelaterte skjellsord. Denne delen inkluderer blant anna studiar som ser på førekomstar, konsekvensar og moglege ...
  Research report
 • Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV - en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? 

  Christensen, Tom (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2011-02)
  Research report