Now showing items 4-4 of 4

  • Trålfisket i norsk fiskerinæring 1945-1960 

    Strand, Øystein Bolset (The University of Bergen, 2014-05-14)
    Temaet for denne oppgåva er utviklinga av trålfisket i Noreg etter krigen og betydninga trålfisket hadde for utviklinga i den norske fiskerinæringa i same periode. Oppgåva tar for seg perioden 1945 til 1960 og viser ...
    Master thesis