BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Demokrati"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Demokrati"

Sort by: Order: Results:

  • Jakobsen, Kristian Blixhavn (Master thesis, The University of Bergen, 2010-10-04)
    I denne masteroppgaven undersøker jeg ulike antagelser om hvor sosial kapital kommer fra, og hvordan den blir opprettholdt. Jeg jobber ut i fra følgende problemstilling: Hvor kommer sosial kapital fra? Ut i fra eksisterende ...
  • Aschehoug, Erik (Master thesis, The University of Bergen, 2009-06-05)
    Norges EU-tilpasning, gjennom blant annet EØS-avtalen, utfordrer det norske demokratiet fordi norske borgere har begrenset innflytelse i de politiske prosessene i EU. Dette forsterker behovet for medias deltakelse for å ...

Search BORA

Browse

My Account