Now showing items 8-10 of 10

 • Sosial kapital -: hvor kommer det fra? 

  Jakobsen, Kristian Blixhavn (The University of Bergen, 2010-10-04)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg ulike antagelser om hvor sosial kapital kommer fra, og hvordan den blir opprettholdt. Jeg jobber ut i fra følgende problemstilling: Hvor kommer sosial kapital fra? Ut i fra eksisterende ...
  Master thesis
 • Vaktbikkja i Brussel? -en studie av norske journalisters forutsetninger for å utfylle sitt samfunnsoppdrag 

  Aschehoug, Erik (The University of Bergen, 2009-06-05)
  Norges EU-tilpasning, gjennom blant annet EØS-avtalen, utfordrer det norske demokratiet fordi norske borgere har begrenset innflytelse i de politiske prosessene i EU. Dette forsterker behovet for medias deltakelse for å ...
  Master thesis
 • Valdres natur- og kulturpark - en innovativ form for regionalt utviklingssamarbeid 

  Odden, Lise Kind (The University of Bergen, 2012-06-01)
  Studien tar for seg endringene i det regionale utviklingssamarbeidet i Valdres i perioden 2001 til 2011. I løpet av denne 10-årsperioden har det tradisjonelle regionrådet blitt omorganisert gjennom etableringen av ...
  Master thesis