Now showing items 1-2 of 2

 • Kierkegaard, Seduction, and Existential Education 

  Sæverot, Herner (Springer, 2011-04-06)
  This article aims at making a case for the role of seduction in existential education, that is, education that focuses on the pupil’s life choices. First, the article attempts to show that the relationship between the ...
  Peer reviewed
 • Løgnens Evangelium : en lesning av Martin A. Hansens Løgneren i lys av Søren Kierkegaard 

  Bergli, Petter Haaland (The University of Bergen, 2010-11-21)
  Denne oppgaven er en undersøkelse av grunnlaget for individets fortvilelse i Løgneren. Jeg vil vise hvordan fortvilelsen til hovedpersonen i boken bunner i mangelen på valg. Søren Kierkegaard skriver i Enten-Eller: "Et ...
  Master thesis