Now showing items 1-1 of 1

  • Vestnorske offerlundar : Spor etter norrøn kultpraksis i vestnorske stadnamn 

    Vasshus, Krister S. K. (The University of Bergen, 2011-11-21)
    Denne teksten er ein gjennomgåande studie av sakrale lund(a/e)-namn på Vestlandet. Av dei til saman 44 samansette og usamansette lund(a/e)-gardsnamna har eg skrive gjennomgåande om 38 av dei, og delt dei inn i tre kategoriar ...
    Master thesis