BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Norwegian"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Norwegian"

Sort by: Order: Results:

 • Kristoffersen, Gjert (Chapter, Novus, 2007)
  Artikkelen er en optimalitetsteoretisk analyse av forskjellene i realisasjon av suffikset tittelen på artikkelen refererer til i tre ulike varieteter av norsk. Forskjellene mellom de tre varietetetene beskrives gjennom ...
 • Kristoffersen, Gjert (Chapter, Mouton de Gruyter, 2007)
  In recent analyses of Scandinavian tonal accent, two competing hypotheses can be identified, the privativity hypothesis and the timing hypothesis. The more widespread is the privativity hypothesis, which assumes that the ...
 • Bukve, Trude (Master thesis, University of Bergen, 2012-05-15)
  I denne masteroppgåva har eg undersøkt finansterminologi i undervisning og formidling. Eg har delt ut ei haldningsundersøking til økonomistudentar for å sjå kva haldningar dei har til bruken av engelsk i ei elles ...
 • Kristoffersen, Gjert (Chapter; Peer reviewed, Franz Steiner Verlag GmbH, Stuttgart, 2006)
  As in Swedish, a tonal accent distinction is found in most Norwegian dialects. The distinction is dependent on primary stress, so that any primary stress will be pronounced with one of the two melodies that manifest the ...
 • Kristoffersen, Gjert (Journal article, Cambridge University Press, 2006)
  A new formal analysis of the tonal accent contrast in Urban East Norwegian (UEN), is developed in this paper, based on Optimality Theory. In opposition to the widespread assumption that the contrast is based on privativity, ...
 • Kristoffersen, Gjert (Chapter, Novus, 2000)
  Artikkelen er en variasjonsanalyse av retroflektering i en innspilling av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman fra 1960-årene. Norsk scenespråk har tradisjonelt vært konservativt i forhold til avslappet østlandsk dagligtale. ...

Search BORA

Browse

My Account