BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Uførepensjon"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Uførepensjon"

Sort by: Order: Results:

  • Vignes, Bo (Master thesis, The University of Bergen, 2011-08-25)
    Temaet for denne masteroppgaven er førtidspensjonering i form av uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) blant førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge. Ved bruk av Forløpsdatabasen trygd studeres tre ...
  • Grimsmo, Ingrid (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-01)
    Denne oppgaven er en empirisk analyse, hvor målet er å kartlegge hva som kjennetegner kvinner som får tilstått full eller gradert uførepensjon, sammenlignet med kvinner som ikke får uførepensjon. I tillegg undersøker jeg ...
  • Gjerde, Øystein Kjos (Master thesis, The University of Bergen, 2007)
    Denne oppgaven ser på hvilke individuelle og bedriftsspesifikke variabler som er med å påvirke tidligpensjoneringsbeslutningen og hvor sterke disse effektene er. Det vil også bli lagt særlig vekt på hvilken rolle familien ...

Search BORA

Browse

My Account