Now showing items 1-1 of 1

  • Gasslekkasjar i Marine miljø 

    Aase, Stig Andre (The University of Bergen, 2012-06-19)
    I denne masteroppgåva studerast fluidstrøymingar gjennom marine sediment, og målet er å vurdere om ein enkel matematisk modell klarar å beskrive og bevare karakteristiske trekk for prosessen. Denne drøftinga vil baserast ...