Now showing items 1-1 of 1

  • Intervall mellom fødslar studert ved "Phase Type Distributions" 

    Asperheim, Leiv Magne (The University of Bergen, 2011-05-31)
    Omhandlar tida mellom første og andre barn studert ved "Phase Type Distributions". Ser på desse tidene som overlevelsestider og prøver å tilpasse ein phase type fordeling til datasettet me ser på. Brukar også glatting av ...