Now showing items 1-2 of 2

 • Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post 

  Waage, Bjørn Inge (The University of Bergen, 2008-11-12)
  Oppgavens tema er arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post. Grensene for når en arbeidsgiver kan kreve innsyn drøftes ut fra lovreglene i arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven. Problemstillinger knyttet ...
  Master thesis
 • Det synkroniserte arbeidslivet. Om bruk av mobil e-post og nye grenser mellom arbeid og fritid 

  Kummen, Øystein (The University of Bergen, 2008-11-30)
  Datateknologi og mobiltelefoner blir diskutert som årsaker til en utvikling hvor ansatte får stadig svakere grenser mellom arbeid og fritid, fordi teknologien muliggjør kommunikasjon og tilgjengelighet uavhengig av tid og ...
  Master thesis