Now showing items 1-1 of 1

  • Å bli integrert: introduksjonsprogrammet fra et muslimsk deltagerperspektiv 

    Elmar, Christina Kottum (The University of Bergen, 2012-05-14)
    Denne masteroppgaven omhandler muslimske flyktningers beretninger om introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Den er basert på kvalitative intervjuer med sju muslimske flyktninger på Vestlandet. Avhandlingen ...
    Master thesis