Now showing items 1-2 of 2

  • Advokaters uavhengighet og salærberegning 

    Lind, Morten Andreas (The University of Bergen, 2014-06-02)
    Avhandlingen tar for seg prinsippet om advokaters uavhengighet i relasjon til salærberegning og vurderer hva uavhengigheten skal ivareta og beskytte, hvordan ulike måter å beregne salær påvirker advokaten, og det etiske ...
  • Utvikling og testing av skala på etisk ledelse 

    Skjærseth, Åshild Tandberg; Heggen, Maria Kivijärvi (The University of Bergen, 2010-05-14)
    In this master’s thesis the development and testing of a new ethical leadership scale (EL) together with the adherent rationale is presented. The empirical research of ethical leadership is scarce. This may be due to a ...