Now showing items 1-8 of 8

 • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter 

  Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
  Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelsen ”Lesevaner og leseferdigheter blant innsatte”, som ble gjennomført i Bergen fengsel høsten 2006. Resultatene som legges fram er hentet fra den delen av ...
 • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter 

  Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2008)
  Retten til opplæring er fastslått i Opplæringslova, og tidligere undersøkelser har vist at en betydelig del av de innsatte i Norge ikke har fått nyttet denne retten, med resultat at utdanningsnivået er klart lavere blant ...
 • Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker 

  Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen (Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
  Denne rapporten presenterer noen delresultater fra en pilotstudie om innsattes vaner og ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Nittifire innsatte i Bergen fengsel deltok i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på ...
 • Lovlig fengslet, men uten lovlig opphold? Utlendingers rett til sosialstønad i fengsel 

  Losvik, Trond Oscar (The University of Bergen, 2008-12-10)
  Som utgangspunkt har alle som oppholder seg i riket de rettigheter som følger av sosialtjenesteloven, jfr. § 1-2 første punktum. Forskrift til sosialtjenesteloven § 1-1 unntar "personer som ikke har lovlig opphold" fra ...
 • Musikkterapi i fengsel: Møte mellom musikkterapien og "den totale institusjonen" 

  Pettersen, Jarle A. (The University of Bergen, 2008-05-30)
  Studiens tema er utviklingen av musikkterapi innenfor norsk kriminalomsorg. Som fag er musikkterapi et relativt nytt bekjentskap for mange, og kriminalomsorgen er også i kontinuerlig utvikling. Men siden det er tilsynelatende ...
 • Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning 

  Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, 2013)
  Training and education for those in prison constitutes an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
 • Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse 

  Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, 2013)
  Training and education for those in prison constitute an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
 • Rehabilitering, straff og psykisk helse i fengsler - i et kvinneperspektiv 

  Kvål, Monica Vaaland (The University of Bergen, 2008)
  This paper presents an overview of literature regarding What Works" in criminal offender rehabilitation, with an emphasis on female offenders. Women in prison generally have another background and other criminogenic risk ...