Now showing items 1-1 of 1

  • Identitet i organisasjoner 

    Henden, Even (The University of Bergen, 2011-06-07)
    Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom ansattes tilhørighet i et forsikringsselskap, og deres produktivitet. Organisasjonsidentitet er begrepet som skal definere tilhørighet, og ...
    Master thesis