Now showing items 1-2 of 2

 • Hvilken betydning har personlige og strukturelle faktorer for gjennomføring av mastergrad? 

  Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Wiium, Nora (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2007)
  Med innføring av Kvalitetsreformen fra 2003 har det blitt sterkere fokus på gjennomføring av høyere grad. I denne artikkelen undersøker vi betydning av personlig motivasjon, strukturelle forhold og veileders engasjement ...
  Journal article
 • Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning 

  Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge Røssing; Hetland, Hilde (Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
  Denne rapporten byggjer på ei undersøking blant alle innsette over 18 år i norske fengsel. To tusen to hundre og femti innsette svarde på eit spørjeskjema. Dette gjev ein svarprosent på 71,1 av dei som fekk skjemaet i ...
  Research report