Now showing items 1-1 of 1

  • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

    Holgersen, Lars Petter (The University of Bergen, 2000)
    Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...