BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Innvandrere"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Innvandrere"

Sort by: Order: Results:

 • Elmar, Christina Kottum (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-14)
  Denne masteroppgaven omhandler muslimske flyktningers beretninger om introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Den er basert på kvalitative intervjuer med sju muslimske flyktninger på Vestlandet. Avhandlingen ...
 • Kvernenes, Vegard (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-14)
  Denne oppgåva utforskar feiringa av profeten muhammads fødselsdag, mawlid an-nabi. Første del tar for seg det ein kjenner til av historien til denne feiringa. Andre del består av data sammla inn i feltarbeid i Manchester ...
 • Johannesen, Anne Sophie Aarestrup (Master thesis, The University of Bergen, 2014-05-14)
  Denne masteroppgaven tar for seg hvordan muslimske innvandrermødre videreformidler islam til barna i Norge. Masteroppgaven bygger på funn fra fem kvalitative intervjuer av muslimske innvandrermødre som ble gjennomført i ...
 • Legøy, Iren (Master thesis, The University of Bergen, 2012-11-20)
  Denne oppgaven omhandler fatwabruk blant norsk-pakistanske sunnimuslimer bosatt i Oslo-området. Dette er undersøkt ved intervjuer av individer fra den pakistanske gruppen, samt ved undersøkelser av norske muslimske ...
 • Vignes, Bo (Master thesis, The University of Bergen, 2011-08-25)
  Temaet for denne masteroppgaven er førtidspensjonering i form av uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) blant førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge. Ved bruk av Forløpsdatabasen trygd studeres tre ...
 • Skybak, Lars André (Master thesis, The University of Bergen, 2010-05-18)
  Sammendrag Denne oppgaven undersøker betydningen av kaste og biraderi blant norsk - pakistanere, sett i lys av deres religionsutøvelse. Disse strukturene er å forstå som sosiale systemer av forventninger mellom grupper ...
 • Underlid, Signe (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-15)
  Oppgåva undersøkjer korleis religion generelt, og kristendom spesielt vert representert i det norske samfunnet gjennom samfunnsfagbøker for vaksne innvandrarar. Den kritiske diskursanalysen er nytta som teoretisk ...

Search BORA

Browse

My Account