Now showing items 1-1 of 1

  • Utvikling og evaluering av ny kollokvieordning i Grunnstoffenes kjemi (KJEM120) 

    Jensen, Vidar R. (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
    Vidar Jensen rapporterer på hvordan han har utviklet kollokvieundervisningen i sitt fag (KJEM120) for å gi studenter tettere oppfølging underveis i semesteret. Faget har nå krav om fem obligatoriske fremmøter med innlevering ...