Now showing items 1-1 of 1

  • Den notidige feiringa av mawlid an-nabi i Manchester og London 

    Kvernenes, Vegard (The University of Bergen, 2012-05-14)
    Denne oppgåva utforskar feiringa av profeten muhammads fødselsdag, mawlid an-nabi. Første del tar for seg det ein kjenner til av historien til denne feiringa. Andre del består av data sammla inn i feltarbeid i Manchester ...
    Master thesis