Now showing items 1-3 of 3

 • Kristningen av steder - En arkeologisk analyse av middelalderske kirkesteder på Karmøy 

  Haug, Camilla (The University of Bergen, 2009-05-15)
  Utgangspunktet for denne oppgaven er en studie av middelalderske kirkesteder på Karmøy, som alle vil bli vurdert i forhold til ulike faktorer som kan ha vært medvirkende til stedsvalget. Studien omfatter de seks middelalderske ...
 • Landskap med vindmøller. Om politiske prosesser, sted og mening 

  Nerheim, Ånund (The University of Bergen, 2007)
  Masteroppgaven gir en oversikt over den politiske og byråkratiske prosessen som settes i gang ved en offentliggjøring av planer om vindkraftutbygging. Oppgaven tar utgangspunkt i et halvt års feltarbeid på Jæren i Rogaland, ...
 • Landskapets dramaturgiske potensiale 

  Sekse, Marit Gulli Kristina (The University of Bergen, 2014-05-15)
  Begrepet landskap synes å ha blitt mer og mer sentralt i nyere teaterpraksis, teaterforståelse, og videre omdiskutert i teaterteori. I tillegg har også begrepet om et landskapsteater gjort sitt inntog i teatervitenskap. ...